วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาบ้านรังนก โดย มอ.ปัตตานี

สัมมนาการสร้างบ้านรังนก 29 มีนาคม 2554 โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานีโดยความร่วมมือของ ชมรมผู้เลี้ยงนกแอ่น ปัตตานี วิทยากรจากหลายๆแขนง ทีมงานเอเบริ์ดเนส
รายได้ทั้งหมด มอบให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ค่าอบรมท่านละ 1,000 บ
สมัครหน้างานได้ครับ สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร073-312293 081-0940940 081-7985672

สถานที่อบรม
ห้องประชุม 4 อาคาร 51 คณะวิทย์-เทคโน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 08.30 น

ไม่มีความคิดเห็น: