วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552

ถึงเวลาเช็คบ้านรังนกตนเองหรือยัง?Monitor your swiftlet house?

Yes...We can Do...
คุณได้พัฒนาบ้านนกคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

เสียงเรียกของบ้านคุณใช้นานแค่ไหนแล้ว....เสียงสุดยอดเมื่อ 5-10 ปีที่แล้วหรือเปล่า....
เครื่องเรียกนกในบ้าน ครั้งสุดท้ายที่ได้กดปุ่ม เมื่อไหร่......เป็นรุ่นที่เขาเลิกผลิตแล้วยัง......
แล้วจุดบอดในบ้านที่คุณลืมแก้ไข......
ปริมาณนกเข้าบ้านพอแล้วหรือ..........คงที่หรือมีแต่ลด
อ้าว.....แล้วลูกนกในบ้านหายไปไหน......

ครั้งสุดท้ายที่คุณพัฒนาบ้านนกตนเองเมื่อไหร่?
รถยนต์ยังมีการตรวจเช็คสภาพประจำปี , เปลี่ยนอะไหล่
ในเมื่อธุรกิจยังมีการแข่งขัน การหยุดอยู่กับที่ ในขณะที่บ้านนกใหม่ๆกำลังพัฒนาใช้เทคนิดและวิธีที่สูงขึ้น
ก็เปรียบเหมือนเรือตามกระแสน้ำ รอวันตกจากหน้าผาน้ำตก!!!!!!

มอบหน้าที่เหล่านี้ให้เรา พัฒนา ,ตรวจเช็ค,ปรับปรุง Abirdnest รับดูแลบ้านนกแทนคุณด้วยค่าบริการรายเดือน ด้วยpackage ที่คุณพอใจ......Happy swiftlet house.....
E-mail : abirdnest@gmail.com

When are you improve your swiftlet house ?

Your sound use for long time....5-10 years ago......Oh it very goog song on last 5 years ago....
How about your old version swiftlet calling?
Are you forget to repair your misstake point in your birdhouse?

Above things are the way for loss....

Abirdnest Checking Service ....Make it easy for improvement....
Monthly Service for your swiftlet house
089-7344828 E-mail : abirdnest@gmail.com