วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

เกี่ยวกับผู้เขียน ( About Me )

ผมก็มีความฝันและความมุ่งมั่นอยากจะหาธุรกิจส่วนตัว ที่มีความสามารถทำเงินให้เราได้โดยที่ไม่ต้องวุ่นวายกับคนอื่นๆ มากนัก อยากได้ธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้เราได้อย่างไม่จำกัด มีเวลาเป็นของตนเองบ้างมองหาอยู่นาน ก็มาสะดุดกับธุรกิจบ้านรังนก เมื่อหลายสิบปีก่อนการได้มาของข้อมูลทำได้ยาก ต้องลองผิดลองถูกกัน เสียทั้งเงินและเวลาครับ หาคนแลกเปลี่ยนและมีความรู้จริงนั้นยากจริง ส่วนคนที่รู้ก็ไม่ค่อยอยากจะแลกเปลี่ยนสักเท่าไหร่ อีกอย่างการลงทุนในธุรกิจนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูง วิธีที่ทำได้คือก็อาศัยเรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองเอง ผิดบ้างถูกบ้าง แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆทั้งในและต่างประเทศ
จนได้ความรู้พอสมควรและเป็นแนวทางของตนเอง โดยส่วนตัวแล้วเรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี สาขา เทคโนโลยีการประมง แต่ไม่ได้มีโอกาสได้จับธุรกิจสัตว์น้ำเลย
ต่อมาได้มองเห็นว่า วิชาเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยเรื่อง การค้าการขาย น่าจะทำให้เรามั่งคั่งในชีวิต เลยต่อยอดการศึกษา ด้วยการเรียนปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ในสาขาการจัดการธุรกิจการเกษตร ( MAB I ) สำเร็จการศึกษาเมื่อ 9 ปีก่อน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาศึกษาธุรกิจบ้านรังนกอย่างจริงจัง จนมีวันนี้ครับ เรามีjoin venture กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เรามีทีมงาน www.abirdnest.com ซึ่งสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในบ้านนกแบบครบวงจร ทีมงานวิศวกรก่อสร้าง ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ทั้งใต้สุดไปถึงภาคตะวันออก ตั้งแต่ สุไหงโกลก ยะลา ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร ประจวบ ตราด จันทบุรี ระยอง สมุทรสาคร อื่นๆ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการบ้านรังนกในประเทศไทยให้พัฒนามากขึ้น เพราะศักภาพและปัจจัยการผลิตเรายังได้เปรียบประเทศอื่นๆ Abirdnest ขอเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ท่านสำเร็จในธุรกิจบ้านรังนกครับ