วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รวบรวมผลงานบางส่วนของ ทีมงาน abirdnest เอเบริด์เนส ที่ผ่านมา

ตัวอย่างงานจริง ที่ครอบคลุมหลาย ๆ ส่วนของประเทศไทย

และในต่างประเทศ


ผลงานบ้านนก 2 คูหาชั้น 3,4 ใกล้ตลาดกลางเมืองกระบี่ เรียกนกเมื่อ ก.ค.52


ผลงานพัฒนาบ้านนก ในอำเภอ หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

ผลงานบ้านนก 2 คูหา 3 ชั้น อ.เพ จ.ระยอง

ผลงานพัฒนาบ้านนก อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

เดิมเรียกนก 7 เดือน ไม่มีนกเข้าอยู่

หลังการพัฒนา และเรียกนกเมื่อ ม.ค.53 ระยะ 11 เดือน พบรังนก 110 รัง

ผลงานสร้างคอนโดนก 13 M X 20 M 4 ชั้น ประเทศกัมพูชา
ผลงานบ้านนก 10 mX16 m 3.5 ชั้น ทำเลเมืองสุราษฎร์ธานีผลงานคอนโดนก 10 mX40 m สูง 3 ชั้น กลางเมืองภูเก็ตผลงานคอนโดนก 10mX20M 4 ชั้น จังหวัดกระบี่ติดตามผลงาน

บ้านนก จังหวัด สมุทรสาคร 2 หลัง

บ้านนก 4ชั้น 3คูหา กลางเมือง จังหวัด หนองคาย

คอนโดนก 10m X 16 m 4 ชั้น จังหวัด สงขลา

บ้านนก 10 m*22 m 3 ชั้น จังหวัด ภูเก็ต

งานพัฒนาบ้านนก 2 ชั้น จังหวัดสงขลา

งานพัฒนาบ้านนก 10 m * 20 m 3 ชั้น กลางเมือง พัทลุง

งานพัฒนาบ้านนก จังหวัดปัตตานี