วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เสียงเรียกนก swiftlet sound


เสียงเรียกนก ชนิดเสียงเรียกภายใน ชนิดเสียงเรียกนอก

ทั้งระบบ CD, SD card,USB ราคา (ติดต่อสอบถามครับ)

USB +เสียง 1 แบบ ราคา (X,XXX บ.)

USB +เสียง2 แบบนอกใน ราคา (X,XXX บ.) , CDเสียงนอก ใน 1 ชุด ราคา (X,XXX บ.)

ผลตอบรับเสียงจาก Abirdnest บ้านรังนกในตลาดสามย่าน ,

ไม่มีความคิดเห็น: